Жарар сайтына алынған сұрақтар
Дұрыс жаупты көрсету үшін оның екі шетінінің біреуін соғыңыз (tap).
Сүрақтардың жауаптары түгел корсетілген кезде ғана экран бетіне нәтиже батырмасы көрінеді.

Web hosting by Somee.com