Қазақстан тарихы (Zharar сайтынан)
2600 сұрақты қамтитын тест.

Дұрыс жаупты көрсету үшін оның екі шетінінің біреуін соғыңыз (tap).
Сүрақтардың жауаптары түгел корсетілген кезде ғана экран бетіне нәтиженіз көрінеді.

Web hosting by Somee.com